เรามุ่งมั่นสู่มาตรฐานการให้บริการรักษาความปลอดภัย มีคุณภาพสูงสุด และบริษัทเติบโตอย่างมั่นคง

อดีต-ปัจจุบัน งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาดมากเพื่อลดความเสี่ยงภัย

ที่อาจจะเกิดขึ้น กับ ชีวิต และทรัพย์สินในการ ประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง เพราะจากปัญญาหาอาชญากรรม และความเสื่อมโทรมทางจริยธรรม ในปัจจุบัน ทำให้มีข่าวเหตุการณ์ที่เกิดจากความไม่ปลอดภัยทางด้านต่าง ๆ

ซึ่งงานรักษาความปลอดภัยมีส่วนช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ ให้ลดน้อยลง ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนางานรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น บุคลากรรักษาความ ปลอดภัย เครื่องมือสำหรับงานรักษาความปลอดภัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อป้องกันภัย เราต้องคิดนำหน้าบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่จะก่ออันตราย

และ ความเสียหาย ก่อน 1 ก้าวเสมอ ให้คุณเชื่อและมั่นใจใน มาตรฐานของเรา

 SECURITY KNJ

 • เราเลื่อกอุปกรณ์ เเละนำเทคโนโรยี่เข้ามาประยุคต์ใช้
 • เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อเพื่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูล ควบคุมการเข้า ออก ของบุคคล เเละยานพาหะนะต่างๆ 
 • เรามุ่งมั่น พัฒนา เเบบมืออาชีพ

SECURITY KNJ

 • ด้านเจตนารมณ์ ที่จะพัฒนา การให้บริการที่ได้มารตฐาน พร้อมด้วยคุณภาพ
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย เคเอ็นเจ โฮนเเคร์ เซอร์วิส จำกัด
 • จึงได้คัดสรรบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ด้วยหลักสูตรฝึกอบรม เเบบมืออาชีพตามกฏหมายกำหนด
 • เเละนำมาฝึกฝน ทบทวนจนชำนาญ ให้สมกับที่ท่านใว้วางใจให้เราได้รักษาความปลอดภัยให้เเก่ท่าน

ส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับความใว้วางใจ เเละให้บริการตามสถานที่ต่างๆดังต่อไปนี้

 • หมู่บ้าน
 • โรงงาน
 • คอนโด
 • โกดังสินค้า
 • โรงเเรม
 • สถานที่ราชการ

       เรามีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการ หรือสายตรวจ เข้ามาตรวจเยี่ยมการทำงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัย เเละเข้าตรวจสอบเเก้ใขปัญหาต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

รับเเจ้งเหตุ Stand by ตลอด 24 ชั่วโมง

จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. บริษัทรปภ.

       จรรยาบรรณ หมายถึง มาตรฐานของความประพฤติ และใช้ดุลพินิจทางศีลธรรมที่ว่าด้วยการกระทำของบุคคล บริษัท องค์กร ว่าถูกหรือผิด สมควรหรือไม่สมควร , การศึกษาและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดสินใจภายในกรอบของมาตรฐานทางศีลธรรม หรือ การศึกษาว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ถูก หรือดี , กระบวนความประพฤติที่กลุ่มวิชาชีพ หรือ สมาคมร่วมกันพิจารณากำหนดขึ้นเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มหรือในสังคมนั้นยึดถือ

       โดยสรุปแล้ว จรรยาบรรณงานรักษาความปลอดภัย รปภ. นั้นต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีจริยธรรม คือมีความสำนึกหรือความประพฤติที่ดีงามเพื่อประโยชน์สูงสุดของ รปภ.เองและบริษัท

จรรยาบรรณของบริษัท รปภ. คือข้อกำหนดอย่างเป็นทางการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติดีที่ถูกต้อง และเหมาะสมโดยคำนึง

       วัฒนธรรมเฉพาะในบริษัท ไม่ใช่เพียงแต่หลักจริยธรรมทั่วๆ ไป ประเด็นธุรกิจที่มีความล่อแหลม อาจก่อให้เกิดปัญหาทางกฎหมาย สังคม การเมือง และอื่นๆ ความเป็นไปได้สะท้อนถึงสภาพต่างๆ ในบริษัท แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมของกิจการทั้งหมดเป็นต้นว่า ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้

11

a